Centrum podpory zákazníku
25.11.2015 14:42,
DOCHÁZKA 4
Automatické zpracování noční směny v den její ukončení
Požadavek:
Je potřeba nastavit výpočet docházky tak aby se noční směna, která je registrována předchozí den například ve "22:00" se zobrazila aktuální den až do jejího konce například do "6:00".

Postup:
Pomocí aplikace "ADS_ServiceManager.exe" je potřeba vytvořit nový záznam, ve kterém zvolíte úlohu: "Provedení agenta" a jako parametr napíšete:

ADS_Agent_Processing.exe 8 -interval:"@-1"

Spouštění nastavte na "Denně" a to v 7:00 hodin. Tímto zajistíte, že se docházka zpracuje za včerejší noc až do teď "7:00". Pokud by bylo nastaveno 6:00, může se stát, že zaměstnanec nebude mít registrovaný odchod a tudíž ani zpracovanou docházku (zpravidla se při noční směně zaměstnanec registruje po 6:00).