Centrum podpory zákazníku
25.11.2015 14:26,
DOCHÁZKA 4
Zaměstnanci nefunguje ID médium na terminálu
V menu Terminály | Terminály | dvojklikem si otevřete požadovaný terminál a na záložce „Osoby“ zkontrolujte, zdali je tato osoba, uvedená v seznamu. V případě, že je zde uvedena proveďte generování nastavení terminálů.

Pokud ji zde nenaleznete, je potřeba zkontrolovat na zaměstnanecké kartě následující údaje:

1) na kartě „Hlavní údaje“ zkontrolujte, zda je k aktuálnímu dni aktivní pracovní poměr a není ukončen dřív než k aktuálnímu dni.

2) na kartě „ID média“ zkontrolujte, zda je k aktuálnímu dni přiřazeno ID médium a zda není ukončeno dřív než k aktuálnímu dni.

3) na kartě „Skupiny Osob“ zkontrolujte, zda je k aktuálnímu dni přiřazena platná skupina osob a zda není ukončena dřív než k aktuálnímu dni. Pokud má správně přiřazenou skupinu osob je potřeba zkontrolovat zda tato skupina osob má přístup k terminálu. V menu seznamy | skupiny osob, otevřete si skupinu osob. Na záložce „Povolené terminály“ zkontrolujte, zdali jsou požadované terminály přiřazeny na pravé straně.

Po provedení změn je potřeba znovu vygenerovat terminály (menu Terminály | Generovaní nastavení terminálů).