Centrum podpory zákazníku
25.11.2015 14:22,
DOCHÁZKA 4
Vytvoření nové evidované události - OPERACE TERMINÁLU
V menu TERMINÁLY / OPERACE TERMINÁLU /
Způsob vytvoření nové OPERACE terminálu:
Otevřeme si formulář některé stávající operace, která se svou podstatou přibližuje naše záměru a vytvoříme Nový záznam z kopie aktuálního - vložíme nový kód a popis operace, nastavíme/upravíme další požadované parametry nebo - Otevřeme formulář některé stávající operace, kterou nevyužíváme a přejmenujeme ji nebo - Vytvoříme si zcela novou operaci terminálu pomocí ikony Nový záznam

V každém případě musíme zkontrolovat a správně nastavit všechny parametry operace. Minimálně ty, které jsou povinné (tučně nadepsané) v záložkách Formulář záznamu a Kam se operace započítává.

Pro registraci operace na terminálu je pak nutné v menu TERMINÁLY / TERMINÁLY - vybrat požadovaný terminál, na kterém bude operace evidována, v položce operace pak přiřadit operaci do povolených operací a generovat nové nastavení terminálu TERMINÁLY / GENEROVÁNÍ NASTAVENÍ TERMINÁLŮ.