Centrum podpory zákazníku
30.9.2010 14:49,
DOCHÁZKA 3
Vkládání absencí v editaci zpracované docházky
Standardně vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru, který umožňuje ruční úpravu (editaci) těchto údajů. Při provedení ruční editace se k záznamu připíše údaj o uživateli, který provedl tuto úpravu.

Cesta: Docházka / Editace zpracované docházky /vyberete daného zaměstnance…

Vložení absencí do Editace zpracované docházky můžete provést dvěma způsoby:
1) Celodenní absence
a) Označíte si den, který potřebujete upravit a odstraníte všechny záznamy daného dne.
b) Zvolíte tlačítko ve spodní liště „Dle kalendáře“ a vložíte celodenní absenci. Tento způsob lze využít pro úpravu jednoho a více dnů najednou.
2) Absence části dne
a) Vyberete si den, ve kterém potřebujete upravit docházku, resp. její časový úsek. Poklepem levým tlačítkem myši na časový interval, se v docházce otevře okno, které je možné upravit podle potřeby.

Ruční editaci docházky musíte provádět v měsíci, do kterého je opravovaný den započten. Po ručních úpravách není nutné provést propočet výsledků za celý měsíc, protože se propočet provede automaticky.