Centrum podpory zákazníku
22.10.2010 10:01,
HOTELOVÝ SYSTÉM
Nová číselná řada faktur v novém roce
Pokud máte číselné řady faktur nastavené tak, že číslo faktury obsahuje rok, potom při vystavení první faktury v novém roce musí program této faktuře přiřadit první číslo z nové číselné řady. Aby toto program provedl, je potřeba provést následující nastavení:
Před vystavením první faktury v roce 2009, která má být v číselné roku 2009 je potřeba provést nastavení v nabídce Servis / Konfigurace hotelu, tlačítko Průvodce, záložka Vydané faktury: upravte \"Číslo od\" a \"Číslo do\" v číselných řadách tak, aby místo roku obsahovaly znaky RRRR, místo kterých potom program automaticky doplní rok.
Například: \"číslo od\" 200800001 upravte na RRRR00001
\"číslo do\" 200899999 upravte na RRRR99999
Například: \"číslo od\" 800001 upravte na RR00001
\"číslo do\" 899999 upravte na RR99999
Pokud máte čísla faktur nastavena tak, že nelze použít znaky R místo roku, potom musíte před vystavením první faktury:
- upravit číselné řady faktur (postup stejný jako výše, jen nepoužijete znaky R)
- vystavit první fakturu s prvním číslem v nové číselné řadě
- upravit \"Číslo od\" v číselných řadách na původní hodnoty, jinak by se v prohlíení faktur nezobrazovaly faktury minulých let