Centrum podpory zákazníku
22.10.2010 10:01,
HOTELOVÝ SYSTÉM
Inventura skladu
Spusťte modul Restaurační provoz.
Nastavte se na požadovaný úsek.
Spusťte nabídku Sklady/Pohybové doklady/Výdej.
Vyberte druh výdejového dokladu, například Výdej - Inventurní manka.
Založit nový doklad/vyplnit hlavičku dokladu.
Spustit inventuru (tlačítko \"Inventurní výdejka\" na spodní liště, vpravo).
Zadat inventurní stavy/rozdíly převzít do výdejky (tlačítko \"Převzít\").
Zpracovat položky dokladu.