Centrum podpory zákazníku
22.10.2010 9:58,
HOTELOVÝ SYSTÉM
Program nelze spustit, nelze se připojit k databázi
Problém:
Nelze spustit program, chyba typu:
\"Nelze se připojit k databázi
server-agnis:c:\\agnis\\database\\AGNISDATA.FDB
SQL Server Error: Unable to complete network request to host \"server-agnis\".\"
Řešení:
Počítač (stanice), na kterém spouštíte Agnis nekomunikuje s počítačem, na němž je Agnis nainstalován (server). Pravděpodobně není funkční počítačová síť. Vyzkoušejte následující kroky:
Vypněte počítač-stanici, restartujte počítač-server, po naběhnutí serveru zapněte stanici a zkuste spustit program Agnis.
Pokud problém trvá, zkontrolujte, zda jsou zcela zasunuty konektory síťových kabelů do počítače, do serveru, do switchů.
Pokud problém trvá, zvolte po dotazu možnost, že se má program sám pokusit zjistit příčinu chyby a obraťte se na vašeho správce sítě.