Centrum podpory zákazníku
22.10.2010 9:58,
HOTELOVÝ SYSTÉM
Problém s tiském účtenek, bonů na pokladně
Problém:
Netisknou se bony, případně účtenky nebo se zobrazují na obrazovku místo tisku na tiskárně.
Řešení:
Netisknou se bony, účtenky:
Podle konfigurace vaší počítačové sítě se bony a účtenky mohou tisknou pomocí tiskového programu AgniPrin, který je po spuštění zobrazen jako malá ikonka Agnis s písmenem P v pravo dole v liště windows. Pokud tam tato ikona není, zkuste v nabídce windows Start / Všechny programy / Programy po spuštění najít a spustit program AgniPrin-tiskový server.
Místo na tiskárnu se bony, účtenky zobrazují na obrazovku:
Nejčastější příčinou bývá chybné číslo stanice, kterou má spuštěný program přidělenu. Zkontrolujte, zda jsou v záhlaví programu (horní modrý pruh okna programu) vedle názvu programu a vedle jména přihlášeného uživatele v hranatých závorkách ještě jedny hranaté závorky a v nich jméno stanice. Pokud ne, zkontrolujte ve vlastnostech ikony, kterou program spouštíte (pravé tlačítko myši na ikoně, volba vlastnosti), zda je \"Spustit v\" nasměrováno do složky \"c:\\AgnisWork\".
Jak otestovat tisk přímo na pokladně:
Přímo v programu Pokladna je nástroj, kterým můžete zjistit příčinu problémů s tiskem. Funkce se vyvolá přes tlačítko Funkce, záložka Další funkce, tlačítko Test tiskáren. Zde je vidět nastavení tisku bonů i účtenek, dá se vyvolat zkušební tisk a program vypisuje jednotlivé kroky tisku, případně se vypíše problém. Protože bony se mohou tisknout na různé výrobní úseky, u testování tisku bonů se musí vybrat úsek.
Pokud tento nástroj v programu Pokladna nemáte, máte starší verzi programu. V tom případě si můžete provést upgrade z internetu.