Centrum podpory zákazníku
30.9.2010 15:34,
DOCHÁZKA 3
Postup upgrade na verzi DOCHÁZKA 4 (MZDY 7, JÍDELNA 4)
Instalaci je možné provést dvěma způsoby:
- do nového adresáře (výhodou je zachování stávajících verzí programů, nevýhodou je nutnost nastavení sdílení adresářů, v případě serverové instalace, instalace služeb ads_service a jídelna_service )
- do stávajících adresářů (výhodou je, že není potřeba nic měnit, nevýhodou, že budou přepsány stávající soubory)

Postup instalace do stávajících adresářů
1. Stáhněte si instalační balíček aplikace
2. Proveďte zálohu databáze (menu systém | správa databáze | zálohování databáze)
3. Proveďte zálohu adresářů s programem
4. Vypněte na serveru služby ads_service, (pokud ji používáte)
5. Spusťte instalace aplikace a instalaci nasměrujte do adresáře s původním programem
6. Spusťte nainstalovaný program
7. Po instalaci budete vyzváni k potvrzení restrukturalizace databáze, potvrďte ANO
8. Zadejte aktivaci dle nové registrační karty
10. Spusťte na serveru zastavenou službu ads_service,

Postup instalace do nových adresářů
1. Stáhněte si instalační balíček aplikace
2. Proveďte zálohu databáze (menu systém | správa databáze | zálohování databáze)
3. Vypněte na serveru službu ads_service,(pokud ji používáte)
4. Službu odinstalujte z příkazové ads_service/uninstall |
5. Spusťte instalaci aplikace
6. Spusťte program
7. Po instalaci budete vyzváni k potvrzení restrukturalizace databáze, potvrďte ANO
9. Zadejte aktivaci dle nové registrační karty
10. Nainstalujte službu z nového adresáře ads_service /install |
11. Z původního adresáře programu překopírujte ADS_Service.NSC
12. Spusťte služby
13. Nastavte práva pro sdílené adresáře