Centrum podpory zákazníku
27.4.2018 10:08, Měcháček Martin
DOCHÁZKA 4
Příplatek za sobotu a neděli - započítat celou noční směnu
Pokud směna začala v pátek, nebo končila v pondělí, je příplatek za so+ne vypočten pouze pro hodiny skutečně odpracované v sobotu či neděli. Při požadavku na započtení celé směny do příplatku je třeba doplnit nastavení výpočtu vzorcem.

V menu Seznamy\Časové složky, vyhledejte čs 140. Potom potom v editaci této složky jděte na záložku Vlastnosti a zde pak záložka Vzorce.

Do vzorce pro Hodiny v sekci Denní výsledky vložte toto: KDYZ(_H_140>0;_H_100;0)
případně vložte vzorce pro dny:
KDYZ(_D_140>0;_D_100;0)
a kalendářní dny:
KDYZ(_K_140>0;_K_100;0)

na tomto odkazu naleznete obráze celého nastavení:
helpdesk.estelar.cz/download.php?user=faq&filename=140 vzorcem.jpg

Podobné nastavení lze aplikovat na kteroukoliv časovou složku, např. 142 pro noční příplatek.