Centrum podpory zákazníku
2.5.2017 15:39,
DOCHÁZKA 4
Kontroly docházky v E-portálu
Zobrazení kontrol docházky v E-Portálu, se váže k licenci E-Portál EDIT. Musí být nastaveno: v aplikaci ADS4 (menu Systém\Nastavení\Nastavení E-Portálu) musí být zatrženo Povolit Editaci docházky viz. příloha 1.

Poté budou v Portálu zvýrazněné dny podle nastavených kontrol (viz. příloha 2) stejně jako v tlustém klientu (viz. příloha 3). Platné pro verzi E-Portálu 4.612.116 nebo vyšší.