Centrum podpory zákazníku

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kategorie    
1DOCHÁZKA 3Import ID médií z textového souboruzobrazit
1. Uložte soubor se seznamem ID médií do počítače 2. Zobrazte seznam identifikačních médií v menu ...
2DOCHÁZKA 3Postup provedení aktivacezobrazit
1. Aktivační kód pro Váš program obdržíte přímo od firmy ESTELAR s.r.o. (případně od Vašeho prodejce ...
3DOCHÁZKA 3Načtení skriptuzobrazit
Program DOCHÁZKA obsahuje Manažer skriptů, ve kterém je možno vytvářet vlastní skripty. Vytvoření vl ...
4DOCHÁZKA 3Načtení sestavy ze souboruzobrazit
Program DOCHÁZKA obsahuje editor sestav, ve kterém je možno vytvářet vlastní sestavy. Vytvoření vlas ...
5DOCHÁZKA 3Vytvoření vzorku databázezobrazit
Pro ověření správnosti nastavení docházkového systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamena ...
6DOCHÁZKA 3Instalace nové verze programuzobrazit
1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vytvořte textový soubor maintenance ...
7DOCHÁZKA 3Vkládání absencí v editaci zpracované docházkyzobrazit
Standardně vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru, který umožňuje ruční úpravu (edi ...
8DOCHÁZKA 3Nelze naplánovat v plánování absencezobrazit
Ve formuláři operace terminálu není povolena možnost plánovat absenci. Seznam operací terminálu defi ...
9DOCHÁZKA 3Nelze vkládat absence v editaci docházkyzobrazit
Ve formuláři operace terminálu není povolena možnost plánovat absenci. Seznam operací terminálu defi ...
10DOCHÁZKA 3Nepočítá se příplatek - noční, odpolední, stravenka......zobrazit
Podmínky pro výpočet příplatků jsou stanoveny v kalendáři, který přiřazujeme určité skupině zaměstna ...
11DOCHÁZKA 3Zaměstnanci nefunguje ID médium na termináluzobrazit
Menu TERMINÁLY – TERMINÁLY – dvojklikem zobrazte formulář a v záložce osoby proveďte kontrolu, zda j ...
12DOCHÁZKA 3Vložená dovolená 8 hodin,ale fond je 7:30zobrazit
Chyba může být v nesprávném nastavení operace terminálu. Při volbě UKONČIT AUTOMATICKY je zvolen c ...
13DOCHÁZKA 3Zaokrouhlování příchodu a odchodu ve prospěch firmyzobrazit
Cesta: SEZNAMY – KALENDÁŘE – vyberu konkrétní kalendář a upravím dle potřeb firmy v bloku ZAOKROUHLO ...
14DOCHÁZKA 3Povinný nástup 10 min před směnou - jinak nadpracovat 30 minzobrazit
Zaměstnanci výroby, kteří mají stejný kalendář mají povnnost nastoupit 10 minut přes směnou. Pokud p ...
15DOCHÁZKA 3Instalace nové verze Intrawebuzobrazit
1. Pro správnou činnost je nutné mít nainstalovánu také aktuální verzi programu (Docházka nebo/a Jíd ...
16DOCHÁZKA 3Vytvoření nové evidované události - OPERACE TERMINÁLUzobrazit
TERMINÁLY / OPERACE TERMINÁLU / Způsob vytvoření nové OPERACE terminálu: - Vytvoříme si zcela novo ...
17DOCHÁZKA 3Vytvoření nové evidované události - ČASOVÁ SLOŽKAzobrazit
SEZNAMY / TYPY ČASOVÝCH SLOŽEK / Způsob vytvoření ČASOVÉ SLOŽKY: - Vytvoříme si zcela novou časovo ...
18DOCHÁZKA 3Zaměstnanec má 2 ID media - nastavenízobrazit
1) Možnost použití 2 médií musí být povolena v Aplikaci: SYSTÉM/NASTAVENÍ/NASTAVENÍ APLIKACE/ID médi ...
19DOCHÁZKA 3Přechod z SQL 2000 (2005) na vyšší, nebo migrace na nový SQLzobrazit
1. Vytvořte zálohu stávající databáze na starém MSSQL. 2. Na novém nainstalovaném SQL serveru jsou ...
20DOCHÁZKA 3Nárok na dovolenou - automatické sledovánízobrazit
1) Potřebné časové složky: 200 - Dovolená 203 - Dovolená zůstatek (lze vytvořit kopií z 200).. ...
21DOCHÁZKA 3Načítání ID médií z terminálu RT300zobrazit
1. Na terminálu nastavte v menu hodnotu EVIDENCE (Skupina Parametry) na ANO – ZAPNOUT (při čtení kar ...
22DOCHÁZKA 3Postup upgrade na verzi DOCHÁZKA 4 (MZDY 7, JÍDELNA 4)zobrazit
Instalaci je možné provést dvěma způsoby: - do nového adresáře (výhodou je zachování stávajících v ...
33DOCHÁZKA 4Postup provedení aktivacezobrazit
1. Aktivační kód pro Váš program obdržíte přímo od firmy ESTELAR s.r.o. (případně od Vašeho prodejce ...
34DOCHÁZKA 4Nepočítá se příplatek - noční, odpolední, stravenka......zobrazit
Podmínky pro výpočet příplatků jsou stanoveny v kalendáři, který přiřazujeme určité skupině zaměstna ...
35DOCHÁZKA 4Vložená dovolená 8 hodin,ale fond je 7:30zobrazit
Chyba může být v nesprávném nastavení operace terminálu. Při volbě UKONČIT AUTOMATICKY je zvolen c ...
36DOCHÁZKA 4Instalace nové verze E-PORTALUzobrazit
1. Pro správnou činnost je nutné mít nainstalovánu také aktuální verzi programu (Docházka nebo/a Jíd ...
37DOCHÁZKA 4Vytvoření nové evidované události - OPERACE TERMINÁLUzobrazit
TERMINÁLY / OPERACE TERMINÁLU / Způsob vytvoření nové OPERACE terminálu: - Vytvoříme si zcela novo ...
38DOCHÁZKA 4Přechod z SQL 2000 (2005) na vyšší, nebo migrace na nový SQLzobrazit
1. Vytvořte zálohu stávající databáze na starém MSSQL. 2. Na novém nainstalovaném SQL serveru jsou ...
261DOCHÁZKA 4Hlídání rozestupů směnamizobrazit
V případě, že potřebujete kontrolovat jak se dodržuje čas odpočinku mezi směnami, vyžádejte si u své ...
889DOCHÁZKA 4Instalace nové verze programu ADS (JIDELNA)zobrazit
Postup je shodný pro instalaci Docházky/Jídelny: účet pod kterým se to provádí musí mít admin pr ...
890DOCHÁZKA 4Postup vytvoření vzorku databázezobrazit
Pro ověření správnosti nastavení systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech j ...
891DOCHÁZKA 4Import ID médií z textového souboruzobrazit
1. Uložte soubor se seznamem ID médií do počítače 2. Otevřete menu Terminály -> Identifikační médi ...
893DOCHÁZKA 4Načítání ID médií z terminálu RT300zobrazit
1. Na terminálu nastavte v menu hodnotu EVIDENCE (Skupina Parametry) na ANO – ZAPNOUT (při čtení kar ...
894DOCHÁZKA 4Nesprávně vložená dovolenázobrazit
Příznak chyby: Dovolená vložena v délce 8 hodin, ale fond je 7:30 Dovolená vložena v délce 8,5 h ...
895DOCHÁZKA 4Načtení skriptu do systémuzobrazit
Program DOCHÁZKA obsahuje Manažer skriptů, ve kterém je možno vytvářet vlastní skripty. Vytvoření vl ...
896DOCHÁZKA 4Vytvoření nové evidované události - OPERACE TERMINÁLUzobrazit
V menu TERMINÁLY / OPERACE TERMINÁLU / Způsob vytvoření nové OPERACE terminálu: Otevřeme si formu ...
897DOCHÁZKA 4Zaměstnanci nefunguje ID médium na termináluzobrazit
V menu Terminály | Terminály | dvojklikem si otevřete požadovaný terminál a na záložce „Osoby“ zkont ...
898DOCHÁZKA 4Nárok na dovolenou - automatické sledovánízobrazit
Zadání: Je potřeba u zaměstnanců sledovat zůstatky dovolených. Při každém čerpání musí být zůstate ...
899DOCHÁZKA 4Načtení sestavy ze souboruzobrazit
Do manažeru sestav je možno importovat nově vytvořené sestavy, které mohou vytvořit naši programátoř ...
900DOCHÁZKA 4Automatické zpracování noční směny v den její ukončenízobrazit
Požadavek: Je potřeba nastavit výpočet docházky tak aby se noční směna, která je registrována před ...
901DOCHÁZKA 4Migrace docházky na nový serverzobrazit
Za předpokladu, že migrujete Aplikaci, SQL databázi, Webový portál by měl být postup přibližně v těc ...
905DOCHÁZKA 4Problém se zobrazením nápovědy (helpu) na stanici v sítizobrazit
Nezobrazuje se nápověda k programu při spouštění ze serveru (se sítě). Někdy můžete mít problém se ...
1121DOCHÁZKA 4Kontroly docházky v E-portáluzobrazit
Zobrazení kontrol docházky v E-Portálu, se váže k licenci E-Portál EDIT. Musí být nastaveno: v aplik ...
1224DOCHÁZKA 4Nastavení zobrazení salda na termináluzobrazit
Informace zobrazené na terminálu pomocí tlačítka saldo (nebo Innfo) lze uživatelsky nastavit v menu ...
1388DOCHÁZKA 4Příplatek za svátek - započítat celou noční směnuzobrazit
Pokud noční směna začala v den svátku, nebo končila v den svátku, je příplatek za svátek vypočten po ...
1389DOCHÁZKA 4Příplatek za sobotu a neděli - započítat celou noční směnuzobrazit
Pokud směna začala v pátek, nebo končila v pondělí, je příplatek za so+ne vypočten pouze pro hodiny ...
1392DOCHÁZKA 4Načtení scriptu/sestavy do ADS4zobrazit
Pro natažení nové/změněné tiskové sestavy stáhněte tento návodný dokument: helpdesk.estelar.cz/down ...
904DOCHÁZKA MINIPostup instalace nové verze programuzobrazit
1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vytvořte textový soubor maintenanc ...
327HARDWAREControl Panel - Win Vista, Win 7 - vždy spustit jako SPRÁVCEzobrazit
Aplikaci Control Panel je třeba v operačním systému Windows Vista, Windows 7 vždy spouštět jako SPRÁ ...
464HARDWAREVypínání čtečky RD3 na USB portuzobrazit
V některých případech může nastavat situace, kde se čtečka (personifikátor) RD3 samovolně vypíná po ...
886HARDWAREPřechod na letní a zimní časzobrazit
Možnosti pro změnu času jsou uvedeny v dokumentu v sekci "ke stažení" - NÁVODY A POSTUPY SW - Přecho ...
27HelpDeskZapamatování hesla pro přihlášení na HelpDeskzobrazit
Dá se nějakým způsobem zařídit, aby si přihlašovací dialog na HelpDesk zapamatoval heslo?
39HOTELOVÝ SYSTÉMChyba typu \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\zobrazit
Při spuštění nebo během práce s programem se objevují chyby typu \"sql server error\" obsahující pop ...
40HOTELOVÝ SYSTÉMNezobrazuje se nápovědazobrazit
Při vyvolání nápovědy se zobrazí jen seznam témat, ale místo samotného tématu se zobrazí chybová hlá ...
41HOTELOVÝ SYSTÉMProblém s tiském účtenek, bonů na pokladnězobrazit
Problém: Netisknou se bony, případně účtenky nebo se zobrazují na obrazovku místo tisku na tiskárně ...
42HOTELOVÝ SYSTÉMProgram nelze spustit, nelze se připojit k databázizobrazit
Problém: Nelze spustit program, chyba typu: \"Nelze se připojit k databázi server-agnis:c:\\agn ...
43HOTELOVÝ SYSTÉMŠpatné datum na účtence, při ubytovánízobrazit
Program používá datum, které je nastavené v počítači. Zkontrolujte a případně nastavte správné datum ...
44HOTELOVÝ SYSTÉMInventura skladuzobrazit
Spusťte modul Restaurační provoz. Nastavte se na požadovaný úsek. Spusťte nabídku Sklady/Pohybové ...
45HOTELOVÝ SYSTÉMNová číselná řada faktur v novém rocezobrazit
Pokud máte číselné řady faktur nastavené tak, že číslo faktury obsahuje rok, potom při vystavení prv ...
46HOTELOVÝ SYSTÉMPřidání nové pokladní položkyzobrazit
Spusťte modul Restaurační provoz Nastavte se na požadavaný úsek, např. Restaurace Spusťte nabídku ...
47HOTELOVÝ SYSTÉMSystémové požadavkyzobrazit
Systém Agnis je provozován v prostředí Windows. Pro práci s daty je využíván SQL server FireBird, kt ...
903Přístupy 4Postup instalace nové verze programuzobrazit
1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vytvořte textový soubor maintenanc ...
253STRAVOVACÍ SYSTÉMIntraweb - chyba v souboru web.configzobrazit
Pokud se po instalaci nebo reinstalaci WEB modulu objeví po spuštění chyba v souboru: C:\\\\inetpub\ ...
254STRAVOVACÍ SYSTÉMInstalace nové verze Intrawebuzobrazit
1. Pro správnou činnost je nutné mít nainstalovánunejnovější verzi programu Jídelna. 2. Stáhněte ...
255STRAVOVACÍ SYSTÉMIntraweb - podporované verze asp.NETzobrazit
Pro běh webového klienta pro stravovací systém jsou podporovány verze Framework 1.0, 2.0, 3.0, 3.5